مجموعه كامل بلوك سيلندر (كاربراتوري -انژكتوري) نیسان

5,100,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • سازنده قطعه : مالیبل سایپا
  • کشور سازنده : ایران
  بیشتر +

  ضمانت برگشت

  پرداخت درمحل

  تحویل اکسپرس

  تضمین بهترین قیمت

  پشتیبانی 24 ساعته

  توضیحات

  مجموعه كامل بلوك سيلندر (كاربراتوري -انژكتوري) نیسان
  سازگار است با :
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  نيسان F Z24 كاربراتوري كاربراتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 كاربراتوري دوگانه سوز كاربراتوري دوگانه سوز دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عم
  وانت تك كابين Z24 كاربراتوري كاربراتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  نيسان F Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي ABS دستي تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 كاربراتوري كاربراتوري دستي معمولي بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي
  پادرا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي ABS HVAC تجهيزات عمومي
  نيسان F Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي
  كاروان Z24 كاربراتوري كاربراتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  كاروان Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  پاترول 2400 كاربراتوري كاربراتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  نيسان F Z24 كاربراتوري كاربراتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 كاربراتوري كاربراتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  نيسان F Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي ABS دستي تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك بدون ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 كاربراتوري كاربراتوري دستي معمولي بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي معمولي بدون ABS HVAC تجهيزات عمومي
  شوكا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي
  پادرا Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS HVAC تجهيزات عمومي
  وانت تك كابين Z24 انژكتوري دوگانه سوز انژكتوري دوگانه سوز دستي معمولي ABS HVAC تجهيزات عمومي
  نيسان F Z24 انژكتوري انژكتوري دستي هيدروليك ABS دستي تجهيزات عمومي

  اطلاعات بیشتر

  وزن 24 kg
  ابعاد 85 × 35 cm
  سازنده قطعه

  مالیبل سایپا

  کشور سازنده

  ایران

  نقد و بررسی‌ها

  0.0/5
  0 دیدگاه
  0
  0
  0
  0
  0

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه كامل بلوك سيلندر (كاربراتوري -انژكتوري) نیسان”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  زمان عضویت در گیلان پارت : 3 جولای 2020
  60 از 5
  3 رضایت خرید|(8) رای
  این فروشنده ، موقعیت مکانی خود را برروی نقشه مشخص نکرده است.
  مجموعه كامل بلوك سيلندر (كاربراتوري -انژكتوري) نیسان
  • bloke-compressor